Ościk Jerzy

Pseudonim: „Jur”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK. W kompanii do samego końca.
Na początku listopada 1944r. ranny w nogę podczas walki we wsi Ciecierówka.