Tarkowska Irena

Pseudonim: „Tamara”
Organizacja: Polska Niepodległa.
Armia Krajowa.

-Urodziła się w Bydgoszczy w 1906r. Z domu Winkel.
-W 1927r. wychodzi za Jana Tarkowskiego.
-W listopadzie 1939r. zagrożona aresztowaniem opuszcza z mężem Bydgoszcz i przenosi się do Skarżyska. Oboje znajdują zatrudnienie w zakładach „Hasag”.
-Prawdopodobnie w 1940r. wstępują do organizacji Polska Niepodległa. Jan przyjmuje pseudonim „Halny”, a Irena „Tamara”.
-Prawdopodobnie od 1942r. w strukturach Armii Krajowej.
-4 czerwca 1944r. została aresztowana i po pobycie w więzieniu w Kielcach została skierowana do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Obóz przeżyła.
-Po zakończeniu wojny powraca do kraju i mieszka z mężem w Bydgoszczy.
-Zmarła w 1989r.