Ksiądz z parafii w Bogorii.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Brak danych o przebiegu służby.