Dzięcielewski Włodzimierz Jan

Pseudonimy: "Jeleń", "Jaksa".

Stopień: kapitan/major.

Od stycznia 1941r. do lipca 1942r. pełni w Komendzie Okręgu Kielce ZWZ-AK funkcję Szefa Oddziału III  operacyjno-wyszkoleniowego. 

Młodość i służba wojskowa

Urodził się 30 I 1907r., w Fajsławicach pow. Krasnystaw, s. Adama i Marii. Ojciec pracował jako gorzelany.

Ukończył Szkołę Powszechną w Wołkowysku w 1924 r.

W latach 1924-1929 uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego w Kobryniu, gdzie zdał maturę.

W latach 1929-1931 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, otrzymując stopień ppor. 15 VIII 1931.

W tymże roku przydzielony do 61 pp w Bydgoszczy jako d-ca plutonu.

W 1933r. awansowany na por.

W latach 1936-1938 służył w Szkole Pchorążych w Bydgoszczy jako instruktor PW i WF, skąd wraca do macierzystego 61 pp.

Początki konspiracji.

W szeregach swojej jednostki (wchodzącej w skład 15 DP) bierze udział w kampanii jesiennej.

4 XI 1939r. awansowany na kpt.

17 IX został ranny w nogę, a 25 IX dostał się do niewoli niemieckiej.

Osadzony w szpitalu w Sochaczewie nawiązuje tam kontakt z osobami związanymi z konspiracyjną strukturą tworzoną przez mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubal”.

30 I 1940r. ucieka ze szpitala, początkowo do Warszawy. Po dotarciu do Lasów Koneckich od III 1940r. podejmuje służbę w strukturze mjr. "Hubala", przyjmując ps. „Jeleń”.  Prawdopodobnie pełnił funkcję w tworzonej przez mjr. Dobrzańskiego strukturze konspiracyjnej na terenie pow. Włoszczowa, na stałe przebywając wówczas we wsi Słupia w tym powiecie. Część z tych danych nie znajduje potwierdzenia w materiałach, ale wiele z nich jest niekompletnych.

W VIII 1940 r. podporządkowuje się ZWZ. Mianowany komendantem obwodu Włoszczowa ZWZ pełni tę funkcję w okresie VIII–X 1940r., nadal używając pseudonimu „Jeleń”. Wprawdzie nie jest wymieniony w źródłowej pracy M. Tarchalskiego dot. obwodu AK Włoszczowa, ale autor ten stwierdza duże braki w istniejących źródłach dot. tego obwodu przed 1942 r. To może wyjaśnić jego nieobecność wśród wymienionych tam komendantów obwodu.

Od 15 XI 1940 mieszka w Radomiu.

Od stycznia 1941r. do lipca 1942r. pełni w Komendzie Okręgu Kielce ZWZ-AK  funkcję Szefa Oddziału III  operacyjno-wyszkoleniowego. Używa pseudonimu „Jaksa”. Uczestniczy w starciu pod Kuterami (IV 1942). W jednym z życiorysów podaje informacje o mianowaniu go mjr. przez KG AK w dn. 15 VIII 1942,(istnieje też notarialne oświadczenie 2 b. oficerów ZWZ-AK z 1945r.), ale brak informacji o tym w oficjalnych dokumentach wojskowych.

7 IX 1942 zostaje aresztowany przez Gestapo w Radomiu i po 3-miesięcznym ciężkim śledztwie wysłany do Auschwitz (Oświęcim) jako więzień nr 79294 lub 72294. Następnie był przenoszony do obozów w Gross-Rosen, Sachsenhausen i Buchenwald.

Za Sowieta

Wraca do kraju latem 1945 r. We wrześniu 1945 zarejestrował się w RKU Bydgoszcz. W XII 1945 osiedla się w Szczecinie, podejmując (od II 1946) pracę w Zarządzie Miejskim. Był rozpracowywany przez tamtejsze UB jako „andersowiec”. Jego nazwisko przechodzi też w materiałach śledztwa p-ko Janowi Stachniukowi i in., ale brak konkretnych informacji o jego działalności zadrużnej.

W 1946 wstępuje do PPS, przechodząc po jej likwidacji w 1948 r. do PZPR.

W 1952 zostaje usunięty z PZPR jako były przedwojenny oficer i członek ZWZ. Okręgowa Komisja Rejestracyjno-Weryfikacyjna MON w IV 1952 zweryfikowała jego stopień na por. rez. (nie uznając tym samym jego „wrześniowego” awansu). W wydanej opinii komisja stwierdza: „Człowiek nieszczery. Przystosował się do obecnych warunków dla chleba. Na zaufanie nie zasługuje.” Możliwe, że ta opinia przyczyniła się też do orzeczenia GWKL z 17 X 1952, że w/w jest zupełnie niezdolny do służby wojskowej, niezależnie od jego rzeczywistego stanu zdrowia. (Miał częściowy niedowład nogi, będący skutkiem rany z 1939).

W 1956 przywrócono mu członkostwo PZPR. Do śmierci pracował na stanowiskach kierowniczych w szczecińskich przedsiębiorstwach budowlanych, ostatnio jako przewodniczący ZZ w Nadodrzańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

Był członkiem PTTK, PZBS, PZF, PZWS, PZLA, SAiW, TPPR, ZBoWiD.

Zm. 13 IX 1969 w Szczecinie, pochowany na Cmentarzu Centralnym.