Janyst Józef

Pseudonim: „Jaśmin”
Stopień wojskowy: ogniomistrz (sierżant),
Komendant Placówki Kielce Południe w Obwodzie Kielce

Józef Janyst "Jaśmin"

Urodził się 29 kwietnia 1903 r.
-Ukończył Szkołę Podoficerów Zawodowych Artylerii i od 1926 r. był zawodowym ogniomistrzem w 2 Pułku Artylerii Lekkiej na kieleckim Stadionie.
-Już na początku wojny wstąpił do tajnego syndykalistycznego Polskiego Związku Walki o Wolność Narodów, drugiej pod względem wielkości organizacji konspiracyjnej w Kielcach.
-Zanim cała organizacja podporządkowała się ZWZ-AK on sam działał już w jej szeregach.
-Od 1941 do 1943 r. był komendantem placówki Kielce-Południe.
-Aresztowany 20 października 1943 r. i po czterech dniach pobytu w kieleckim więzieniu rozstrzelany w lesie na podkieleckim Słowiku.