Sachnowski Józef

Pseudonim: „Maria”.
Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

Żołnierz Obwodu „C-I” Kielce na potrzeby którego dostarczał produkty do produkcji środków trujących.