Maciejewski Józef

Pseudonim: „Tygrys”.

Stopień wojskowy: strzelec.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK.

Zmobilizowany podczas akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach oraz o Staszów.
Później żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK