Jagiełło Stanisław

Pseudonim: "Urwis".

Oddział partyzancki Tomasza Wójcika "Tarzan".

Latem 1943 roku żołnierz oddziału partyzanckiego Tomasza Wójcika "Tarzan".
Razem z oddziałem podporządkowuje się Zgrupowaniu Partyzanckiemu Jana Piwnika "Ponurego".