Szajna Adam

Pseudonimy: „Kruk”, „Roztoka”.
Stopień wojskowy: kpt./mjr
Szef Oddziału I Komendy Okręgu.
Dowódca 74 pp.
Komendant Obwodu Włoszczowa.

Dzieciństwo i służba wojskowa

Urodził się 20 kwietnia 1911r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej.
W II RP oficer służby stałej (brak danych o przebiegu służby).
Bierze udział w kampanii jesiennej 1939r. i szczęśliwie unika niewoli.

II wojna światowa

Od marca 1940r. mieszka i pracuje w Piotrkowie Trybunalskim gdzie wstępuje do Związku Odbudowy Rzeczypospolitej.
Jesienią 1941r. przenosi się do Radomia gdzie jako Inspektor Powiatowy pracuje w Radzie Głównej Opiekuńczej.
Od czerwca 1943r., w wyniku scalenia ZOR z ZWZ-AK, zostaje Szefem Oddziału I Organizacyjnego Komendy Okręgu Kielce. Nosi wtedy pseudonim „Kruk”.
Latem 1943r. przenosi się do Starachowic i obejmuje stanowisko Kierownika Powiatowego Wydziału Handlu w Izbie Rzemieślniczo-Handlowej.
W marcu 1944r. następuje wpadka lokalu biurowego Oddziału I w Skarżysku. W związku z tym Szajna przenosi się do Częstochowy gdzie montuje nowe miejsce działania Oddziału I.
W lipcu 1944r. w związku z podziałem Komendy Okręgu na cztery rzuty staje na czele Rzutu IV i przenosi swoje miejsce postoju do Martynika koło Włoszczowy.
30 września 1944r. zostaje dowódcą 74 pp w ramach 7 Dywizji Piechoty, którym dowodzi do 30 października 1944r. kiedy to następuje rozczłonkowanie jednostki i demobilizacja żołnierzy.
Na początku listopada 1944r.  obejmuje funkcję Komendanta Obwodu Włoszczowa, którą pełni do stycznia 1945r.

Za Sowieta

Wiosną 1945r. zostaje zmobilizowany do Ludowego Wojska Polskiego. W czerwcu 1945r. zostaje dowódcą batalionu w VII Łużyckiej Dywizji Piechoty.
W lutym 1946r. odchodzi do rezerwy.
W roku 1975 awansowany do stopnia ppłk.
Mieszka w Zakopanem.
Data śmierci nieznana.