Jarosiński Wacław

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Policjant.
Brak informacji o przebiegu służby.