Brudkowski Roman

Pseudonim: „Romek”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Od początku 1944r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”. Przydzielony do drużyny Bolesława Boczarskiego „Jurand”.