Grabowski Józef

Pseudonim: „Błyskawica”
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Słupia, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w roku 1921.
Wstąpił do AK 10 maja 1942r.
Żołnierz Placówki Słupa w Obwodzie Włoszczowa. Zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym Placówki 64.
Od 11 lipca 1943r. żołnierz oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
4 sierpnia 1943r. poległ w walce z Niemcami pod wsią Kuzki.
Pochowany na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie.