Ruszkowski Stefan

Komenda Obwodu Włoszczowa.

Nie wiemy kiedy wstąpił do konspiracji.
Pracował we Włoszczowie jako zastępca Kierownika Inspektoratu Włoszczowa Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Instytucja za pośrednictwem kierownika (Stefan Szemraj „Sęk”) ściśle współpracowała z komórką legalizacji działającą w ramach Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa. Ruszkowski współpracuje przy wystawianiu fałszywych dokumentów legalizujących zatrudnienie osób wskazanych przez konspirację.
4 października 1943r. Niemcy uderzyli w inspektorat. Kierownik ucieka, ale w niemieckie ręce dostają się Ruszkowski i jeszcze jeden pracownik Wcisło.
Obaj zostają zesłani do obozu koncentracyjnego.
Wraca w 1945r.