Mróz Franciszek

Pseudonim: „Zimny”.

Stopień wojskowy: ppor.

Inspektorat Kielce.

II wojna światowa

Podczas okupacji niemieckiej członek Polskiej Organizacji Zbrojnej gdzie pełnił funkcję szefa wydziału propagandy i prasy Komendy Okręgu Częstochowsko-Kieleckiego.
Po scaleniu organizacji z AK skierowany do struktur Inspektoratu Kielce AK.
od 1942/43r. do ? pełni funkcję szefa referatu propagandy i prasy Inspektoratu Kielce.