Jakóbek Eugeniusz

Pseudonim: „Wacek”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalion 4 ppLeg.

-Urodził się 13 lipca 1922r. w Gowarczowie, Powiat Końskie.
-Jeszcze przed wybuchem wojny z rodzicami przeprowadził się do Kielc gdzie zamieszkali przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej. Ojciec był funkcjonariuszem Policji Państwowej.
-W 1939r. był uczniem gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.
-Podczas okupacji niemieckiej ojciec był funkcjonariuszem Policji Granatowej, jednocześnie w wywiadzie AK.
-Od 1941r. Eugeniusz w konspiracji.
-Od ? w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”, stanowi jego osobistą ochronę.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem, wchodzi w skład 1 kompanii I batalionu 4ppLeg
-21 sierpnia 1944r. ranny podczas bitwy pod Antoniowem