Dukat Stanisław

Pseudonim: „Talar”

Stopień wojskowy: kapral podchorąży/ppor.

Komendant Placówki Lasocin w Obwodzie Opatów

Dowódca plutonu w Iłżeckim Pułku Piechoty

Mieszkaniec Lasocina w powiecie opatowskim.

-ukończył Kurs Podchorążych przy 4 pp w Kielcach,

-w konspiracji zapewne od 1939/40 jest twórcą konspiracji na terenie Gminy Lasocin i Komendantem Placówki Lasocin AK,

-dowodzi plutonem na placówce. Zapewne w 1943 r. zostaje on przekształcony w pluton ckm,

-w 1943 r. prowadzi szkolenie na placówce,

-awansowany do stopnia ppor. (nie znamy dokładnej daty)

-z początkiem sierpnia 1944 roku (niektóre źródła podają, że z 30 na 31 lipca) rozpoczęła się mobilizacja w Obwodzie Opatów zarządzona w związku z akcją „Burza”. Placówka Lasocin mobilizowała się w rejonie Rudy Kościelnej, na północ od Ćmielowa. Stawia się tam z nieliczną grupą żołnierzy i zostaje włączony w skład tworzonego III batalionu Piotra Szczepaniak „Paweł”.

-prawdopodobnie 8 sierpnia oddział przeniósł w lasy pomiędzy Jeleńcem i wsią Dębowe Pole – czyli na północ od Ostrowca Świętokrzyskiego gdzie koncentrował się I batalion pod dowództwem kpt. Dezyderiusza Lenartowicza „Wierny”.

-2 września dociera z grupą zdemobilizowanych żołnierzy ze zgrupowania „Wiernego” do Iłżeckiego Pułku Piechoty.

-obejmuje funkcje dowódcy 3 plutonu w pierwszej kompanii dowodzonej przez ppor. Witolda Mrowińskiego „Fiedler”.