Zubrzycka Jadwiga

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Jesienią 1939r. w jej mieszkaniu znalazło schronienie kilku jeńców polskich, którzy uciekli z obozu w koszarach.
Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. W strukturze Rejonu I (Staszów) kierowała grupą kobiet.
Latem 1943r., na mocy umowy scaleniowej, przechodzi do AK.
Przeszła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy sanitarnej.