Kwiatkowski Feliks

Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce w Rytwianach i o Staszów. Prawdopodobnie na początku sierpnia 1944r. zdemobilizowany.