Kamiński Bolesław

Pseudonim; „Grzmot”
Stopień wojskowy: pchor./ppor.
Dowódca plutonu 145 na Placówce Dyminy
Adiutant dowódcy 4 pp Leg.

Dzierżawca folwarku w Podmarzyszu (część wsi Suków) w Gminie Dyminy koło Kielc.
-od 1942/43 r. dowódca plutonu 145 na Placówce Dyminy w Obwodzie Kielce,
-zagrożony aresztowaniem (informację otrzymuje od wywiadu Placówki Daleszyce) ukrywa się,
-awansowany do ppor. w 1943 r.?
-prawdopodobnie od 1944 r. kierownik referatu II operacyjno –szkoleniowego Podobwodu Dyminy,
-od 15 sierpnia 1944 r. adiutant dowódcy 4 pp Leg.