Ościk Jarosław

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
W drugiej połowie 1943r. wziął udział w zajęciach szkoły podoficerskiej zorganizowanej przez Komendanta Podobwodu Staszów.
Na rozkaz Komendanta Placówki wykonał butelki zapalające z benzyną (były w skrzynce po wodzie sodowej). Prawdopodobnie zostały przekazane plutonowi miejskiemu.
W 1945 roku chcąc uniknąć aresztowania zgłasza się do Wojska Polskiego.