Raźny Jan

Stopień wojskowy: ppłk.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wojną prezes Związku Rezerwistów w Staszowie. Lekarz weterynarii.
Brak informacji o przebiegu służby.