Górski Jerzy

Pseudonim: "Mały Jerzy".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.
4 kompania („Jędrusie”) II batalionu 2 ppLeg. AK.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Później żołnierz 4 kompanii („Jędrusie”) II batalionu 2 ppLeg. AK.