Pękalski Wiktor

Pseudonimy: „Wojtek”, „Jaśminowski”
Kierownik referatu VI BIP w Obwodzie Jędrzejów ZWZ-AK

Pękalski Wiktor „Wojtek”

Mieszkał w domu rodzinnym w Jędrzejowie przy ulicy Głównej 92, dziś. 11-go Listopada 94,
Harcerz.
1932 r. – ukończył Jędrzejowskie Seminarium Nauczycielskie i podjął pracę nauczyciela,
-student polonistyki na Wszechnicy Warszawskiej,
-grudzień 1940 r. Komendant Obwodu Zygmunt Żywecki „Dzięcioł”, powołuje go na stanowisko kierownika referatu VI Biuro Informacji i Propagandy Komendy Obwodu Jędrzejów. Jednocześnie od stycznia 1941 r. wydaje tygodnik „Wiadomości tygodniowe”. W kwietniu 1942 r. tygodnik przyjął nazwę „W marszu” i do końca okupacji hitlerowskiej ukazywać się będzie regularnie, każdego poniedziałku. Redakcja i drukarnia mieszczą się początkowo u niego w domu, a od końca 1941 r. druk został przeniesiony do innego lokalu.
- styczeń 1943 r. w altanie w ogrodzie wykonano podziemny schron do którego przeniosła się praca redakcji tygodnika,
- 25 września 1943 r., pomiędzy godziną 13.30, a 14.00, aresztowany we własnym domu w wyniku zdrady: Tadeusza Jażdżyńskiego – niemiecki agent. Razem z nim aresztowano jego siostrę, także nauczycielkę. W wyniku rewizji niczego jednak Niemcy nie znaleźli.
- przewieziony do Kielc przeszedł ciężkie śledztwo,
- 19 lub 20 grudnia 1943 r, - przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz,
1 czerwca 1944 r. – zamordowany w Auschwitz