Krogulec Hipolit

Pseudonimy: „Albiński”, „Polek”

Stopień wojskowy: ppor./por

Związek Odwetu/Kedyw Okręgu Kielce

Oddział Partyzancki/Zgrupowania Partyzanckie Jana Piwnika „Ponury”

Komenda Główna AK

Dzieciństwo i młodość

Hipolit Krogulec zdjęcie powojenne (lata 1945-47)

Urodził się w 1914 r. w Michniowie k/Suchedniowa.
-1935-36 Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu,
-1936 awansowany do stopnia podporucznika,
-praktyka dowódcza w 38 pp Strzelców Lwowskich w Przemyślu,
-po przejściu do cywila pracował w Powiatowym Urzędzie Rozjemczym w Kielcach,
-od marca 1939 pracownik kieleckiego oddziału Banku Rolnego w Kielcach,

Okupacja niemiecka

-w sierpniu? 1939 roku powołany na ćwiczenia rezerwy 4 pp Leg.

-w kompanii  obronnej 1939 r. dowódca 1 plutonu i zastępca dowódcy  5 kompanii II batalionu 4 pp Leg.

-ciężko ranny w głowę (5 września) w Strońsku (towarzyszący mu żołnierze uznali,  że zginął). Odwieziony później do szpitala w Łodzi,

-po zajęciu miasta przez Niemców wyprowadzony ze szpitala przez jedną z pielęgniarek. Początkowo przebywa u niej, a następnie powraca do rodzinnego Michniowa k/Suchedniowa,

-po rekonwalescencji nawiązuje kontakty z por. Henrykiem Jaworskim (dowódca kompanii w 4 pp Leg.), który pod pseudonimami „Witold” i „Kunicki” prowadził już działalność konspiracyjną w SZP-ZWZ,

-Krogulec przystępuje do organizacji i przyjmuje pseudonimy „Albiński” oraz „Poldek”

-po powołaniu 20 kwietnia 1940 roku Związku Odwetu został zastępca dowódcy oddziału dyspozycyjnego w Obwodzie Kielce. Zorganizował podobne oddziały w Niewachlowie i Suchedniowie,

-od początku 1941 do początku 1942 r. jest prawdopodobnie szefem  Związku Odwetu w Obwodzie Kielce,

-styczeń 1942 roku zostaje szefem Związku Odwetu w Okręgu Kielce

-11 listopada 1942 awansowany do stopnia porucznika rezerwy,

-25 lutego (prawdopodobnie) 1943 po przekształceniu Związku Odwetu w Kedyw zostaje jego szefem w Okręgu Kielce. Funkcję szefa pełni do 4 czerwca 1943.

-4 czerwiec 1943 – funkcję szefa Kedyw obejmuje Jan Piwnik „Ponury”. Krogulec zostaje jego zastępcą pełni ją do 3 września,

-od 12 czerwca 1943 do 8 sierpnia 1943 – pełni też funkcję zastępcy Komendanta Oddziału Partyzanckiego/Zgrupowań Partyzanckich Jana Piwnika „Ponurego”,

-3 września 1943 odwołany z funkcji zastępcy szefa Kedyw Okręgu Kielce. Pozostał zapewne w dyspozycji Komendy Okręgu bowiem wziął udział w naradzie, która obyła się miesiąc później (a nie piastował już żadnej oficjalnej funkcji),

7 października 1943 w młynie Władysława Cioka niedaleko Skarżyska-Kamiennej odbyła się narada w której uczestniczył szef Kedywu KG AK płk Emil Fieldorf „Nil”, „Ponury”, inż. Kazimierz Czerniewski „Korebko”, płk „Daniel” i ppor. „Antoniewicz”. W młynie był też obecny „Motor” i Krogulec. Prawdopodobnie został zaproszony przez Komendanta Okręgu jako obeznanego w sprawach Kedyw. Miejsce narady zostało zaatakowane przez oddziały niemieckie, ale otoczonym udało się wyrwać z okrążenia. Po wyjściu z okrążenia płk „Nil” został przeprowadzony na Wykus gdzie dokonał inspekcji oddziału „Nurta”. Krogulec wykorzystując obecność płk „Nila” prosi o przeniesienie do Warszawy do dyspozycji KG AK, otrzymując na to zgodę.

-od października (niektóre źródła podają, że od listopada) 1943 r. przebywał w Warszawie, gdzie zamieszkał na ul. Krochmalnej 51 w mieszkaniu Józefa Kesslera (agenta Gestapo, ale o tym nikt wtedy nie wiedział), do którego też przychodził „Motor” (także agent Gestapo, ale nikt wtedy o tym nie wiedział),

-9 grudnia 1943 w mieszkaniu na ul. Zielnej 15 w Warszawie doszło do spotkania inż. Czerniewskiego „Korebko” z „Motorem” i Krogulcem. Ten ostatni obiecuje załatwić ukrywającemu się „Korebce” dokumenty. Po wyjściu z lokalu „Korebko” został aresztowany natomiast „Motor” i Krogulec nie.

 Po wojnie „Korebko” spowodował aresztowanie Krogulca, lecz w 1947 r. śledztwo zostało umorzone m. in. na podstawie korzystnych zeznań ppłk Zygmunta Szewczyka „Bartek”, który w czasie wojny był szefem Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce, a po wojnie został oficerem Ludowego Wojska Polskiego.

-obecność Krogulca podczas aresztowania „Korebki” sprawiła, że znalazł się w kręgu zainteresowania kontrwywiadu Komendy Głównej AK,

-dodatkowo w styczniu 1944 r. kontrwywiad ustalił, że Wojnowski „Motor” oraz Kessler są niemieckimi agentami co „pogorszyło” jego pozycję. Kontrwywiad nie znalazł jakichkolwiek dowodów zdrady Krogulca,

-5 lipca 1944 aresztowany przez Gestapo i przewieziony na śledztwo do Radomia,

-27 lipca 1944 r. wysłany do KL Auschwitz; potem w KL Buchenwald gdzie został skierowany do pracy przy torach,

-5 luty 1945 zbiegł z niewoli, przedostał się przez front i znalazł się w strefie zajętej przez wojska amerykańskie,

Okupacja sowiecka

-służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,

-do Polski powrócił w 1947,

-zamieszkał w Radomiu gdzie w został aresztowany i oskarżony o współpracę z Gestapo. Śledztwo zostało umorzone, a aresztowany został zwolniony,

-zamieszkał w Skarżysku-Kamennej,  gdzie ożenił się z łączniczką AK Anną Starosz „Antena”,

Zmarł 21 listopada 1982 r.