Bretsznajder Halina

Bretsznajder Halina "Olga"

Pseudonim: „Olga”
Oddział II wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Urodzona 7 listopada 1904r.
-Mieszkanka Radomia. Córka inżyniera kolejowego.
-Absolwentka Gimnazjum Marii Gajl
-Przed II wojną światową komendantka Harcerek Obszaru Radom oraz zastępczyni komendantki Chorągwi Kieleckiej ZHP.
-W połowie października 1939 roku zorganizowała zbiórkę zastępu drużynowych ,,Dęby”. Jedna z harcerek zapamiętała zdanie jakie przekazała wówczas zebranym drużynowym: - Znana jest nam sytuacja. Ojczyzna i nas wzywa do podjęcia walki z wrogiem. Harcerstwo nie przestaje istnieć. Nadal będzie działało pod kryptonimem OH – Organizacja Harcerek.
-Sama działała jako łączniczka w strukturach oddziału II wywiad Komendy Okręgu, który od 1940 r. miał swoją siedzibę w Radomiu.

-W.Borzobohaty podaje, że była zastępcą szefa ekspozytury wywiadu (struktura Oddziału II wywiad Komendy Okręgu)

-25 września 1942 roku gestapo aresztowało Halinę Bretsznajder, w miejscu pracy (PCK, ul. Żeromskiego 21). Aresztowanie miało związek z wsypą jaka miała miejsce po nieudanej próbie likwidacji Maksymiliana Szymańskiego „Relampago” – niemiecki agent.
- 15 października 1943 hitlerowcy powiesili ją podczas egzekucji przy ul. Warszawskiej. Na moment przed śmiercią, jako jedyna spośród wieszanych kilku mężczyzn, wzniosła okrzyk: ,, Niech żyje Polska!”.