Jastrzębski Antoni

Jastrzębski Antoni „Ugór”

Pseudonim:  „Ugór”, „Ława”

Konspiracyjne nazwisko: Antoni Pułka

Stopień wojskowy: ppor./por.

Inspektor Związku Odwetu/Kedyw Okręg Kielce

Dzieciństwo i młodość

Urodził się 15 marca 1915 r. we wsi Sokolniki , należące obecnie do woj. podkarpackiego Gmina Gorzyce koło Tarnobrzegu. Razem z rodzicami: Jan i Katarzyna z domu Kotulska przeprowadził się i zamieszkał w Buczaczu.

-od 1926 uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Złoczowie,

-w 1934 zdał egzamin dojrzałości,

-od 19 września 1934 uczestnik dywizyjnego kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 54 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych  w Tarnopolu 12 Dywizji Piechoty. Po jego ukończeniu przydzielony do 3 kompanii strzeleckiej 54 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych,

-28 września 1935 przeniesiony do rezerwy.

-podjął pracę jako księgowy w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym.

-od 1 stycznia 1938 awansowany na stopień podporucznika (ze starszeństwem od tego dnia).

Okupacja niemiecka

-we wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 11 Karpackiej Dywizji Piechoty. Był dowódcą plutonu w 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Według innego źródła ( K.A.Tochman) słuzył w 54 Pułku Piechoty w składzie tej samej dywizji.

-18 września 1939 - rzekroczył granicę polsko-węgierską Został internowany w Győr na Węgrzech.

-w maju 1940 roku znalazł się we Francji,

-od 17 maja 1940 we Francji, wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem francuskim, ukończył kurs przeciwpancerny w Granville

-22 czerwca 1940 roku ewakuowany z francuskiego portu La Verdon,

-od 25 czerwca 1940 r. w Wielkiej Brytanii gdzie został przydzielony do 9 Batalionu Kadrowego Strzelców 3 Brygady Kadrowej Strzelców, a następnie służył w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.

-zgłosił się do służby w Kraju. Przeszkolony ze specjalnością w dywersji,

-24 sierpnia 1942 zaprzysiężony na rotę ZWZ-AK,

 -w nocu z 2 na 3 października 1942 roku w ramach operacji „Lathe” dowodzonej przez por. naw. Mieczysława Kuźmickiego zrzucony do kraju. Zrzut na placówkę odbiorczą „Osa”, w okolicach miejscowości Mokobody, 15 km od Siedlec.

-od 3 października 1942 (po skoku) awansowany na stopień porucznika

-prawdopodobnie jeszcze w październiku lub na początku listopada 1942 r. razem z dwójką innych cichociemnych: por. Eugeniusz Kaszyński „Nurt” oraz ppor. Waldemar Szwiec „Robot” został przydzielony do Związku Odwetu Komendy Okręgu Kielce AK.

-zakwaterowany najpierw na melinie we wsi Ostrów, a następnie w pobliskim Michniowie (5 km na południowy wschód od Suchedniowa), skąd pochodził por. Hipolit Krogulec „Albiński”, wówczas szef okręgowego „Związku Odwetu”.

- jako inspektor dywersji nadzorował odcinek linii kolejowej Skarżysko – Sandomierz. Niektóre źródła podają, że podlegał mu Podobwód Bodzentyn.

-Zginął w styczniu 1943 roku. Patrol pod dowództwem Władysława Krogulca z ( dowódca plutonu z Michniowa) wraca z udanej akcji na niemiecką służbę leśną. Obserwatorem w tej akcji jest „Ugór”. W okolicach Lechowa (Placówka Bieliny) podczas marszu pada przypadkowy strzał (zapewne niezabezpieczona broń któregoś z partyzantów). Śmierć na miejscu ponosi  cichociemny.

Miejsce pochówku nieznane (zapewne w okolicy miejsca śmierci).