Kolatorowicz Tadeusz

Pseudonim: „Kruk”.
Stopień: ppor./por.
Podobwód Staszów.

Dowódca 9 kompanii 2 ppLeg.AK.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej.
Na mocy umowy scaleniowej z 1943r. przechodzi do AK.
Prawdopodobnie od jesieni 1943r. oficer broni Podobwodu Staszów.
Prawdopodobnie od jesieni1943r. dowódca patrolu dywersyjnego Podobwodu Staszów.
Zmobilizowany podczas akcji „Burza”, na czele dowodzonego przez siebie oddziału dywersyjnego podobwodu. Wchodzi w skład oddziału partyzanckiego „Modrzew”.
28 lipca 1944r., kiedy utworzono 9 kompanię 2 ppLeg. AK, zostaje jej dowódcą. Dowodzi kompanią do II połowy września 1944r. kiedy zostaje zdemobilizowany ze względu na zły stan zdrowia.
Po wojnie przebywał na Dolnym Śląsku.
W 1970r. w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Sudetach.
Niedługo po tym umiera prawdopodobnie na gruźlicę.