Rzemieniec Stefan

Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce
Podobwód Piekoszów w Obwodzie Kielce

Ksiądz Rzemieniec zdjęcie z 1939 r.

Pochodził z Kamieńczyc w powiecie pińczowskim.
-od 1938 r. do sierpnia (?) 1941 r. wikariusz na parafii Książ Mały,
-prawdopodobnie w sierpniu 1941 roku został wikarym w Piekoszowie gdzie włączył się do działalności konspiracyjnej zostając kapelanem Placówki Piekoszów,
-od sierpnia 1943 r. zostaje także kapelanem Podobwodu Piekoszów,
-od sierpnia 1945 roku był proboszczem w Biechowie koło Pacanowa, nadwiślańskiej parafii prawie całkowicie zniszczonej przez działania wojenne,
-aresztowany 30 listopada 1948 roku, jako członek WiN – Służba Wolnej Polsce. Przesłuchiwany był przez UB w Kielcach. Zarzucono mu, że „usiłował przemocą zmienić ustrój państwa polskiego oraz usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej narodu i zagarnąć ich władzę” oraz, że pod pseudonimem „Skorski” kontaktował się z kierownictwem WiN. Najważniejszym zarzutem było przechowywanie na plebanii, przez prawie rok, wysokiego rangą oficera tarnowskiego Inspektoratu WiN.
-skazany 23 września 1949 roku na sześć lat więzienia.
-w grudniu 1950 roku został zwolniony z więzienia we Wrocławiu. Za swoim proboszczem wstawili się mieszkańcy Biechowa, prosząc Bolesława Bieruta o zastosowanie prawa łaski, aby ksiądz mógł powrócić do parafii i zająć się jej odbudową po zniszczeniach wojennych. Bierut przychyli się do ich prośby.
-proboszcz na parafii Wrocimowice koło Proszowic,
Zmarł w 1968 r.