Gasiorek Jan

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Mieszkaniec Podlesia.
Brak danych o przebiegu służby.