Machoń Zygmunt

Pseudonim: „Zych”.

Stopień wojskowy: ppor./por.

Inspektorat Kielce.

II wojna światowa

Podczas okupacji niemieckiej członek Polskiej Organizacji Zbrojnej, gdzie pełnił funkcję szef wydziału gospodarczego Komendy Okręgu Częstochowsko-Kieleckiego.
Po scaleniu organizacji z AK prawdopodobnie w strukturach Inspektoratu Kielce.
Od jesieni 1944r. szef referatu organizacyjnego Inspektoratu Kielce.