Zdankiewicz Aleksander

Zdjęcie przedwojenne

Pseudonimy: „Oskar”, „Zenkow”
Stopień: podkomisarz/komisarz
Obwód Kielce

-urodził się w 1891 r.
-w czasie I wojny światowej służył w wojsku rosyjskim, był w niewoli austriackiej. Po wojnie ukończył szkołę policyjną w Warszawie.
-skierowany z Warszawy do Kielc był szefem Wydziału II (wywiad i kontrwywiad) Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kielcach,
-w czasie okupacji był komisarzem policji granatowej w Kielcach.
-bardzo wcześnie został członkiem SZP-ZWZ. Działał w wywiadzie Obwodu Kielce. Nosił pseudonimy „Oskar” i „Zenkow”. W komendzie policji przy ul. Mickiewicza znajdował się nielegalny magazyn broni.
-11 listopada 1940 r. został na skutek donosu policjanta, zastrzelonego potem przez konspiratorów, aresztowany przez Gestapo wraz z grupą kilku członków komórki wywiadu ZWZ.
- kieleckiego więzienia został wywieziony do obozu w Majdanku skąd 1 kwietnia 1941 r. przyszła do rodziny wiadomość, że „zmarł na tyfus”.