Celebański Józef

Pseudonim: „Jan”
Komendant Placówki Kurzelów w Obwodzie Włoszczowa

Urodzony 20 III 1907 r. w Kurzelowie i zapisany jako Cielebański. Syn Michała i Walerii ze Strychalskich.
-1932 r. (już jako Celebański) zawarł ślub z Marianną Kącką z Kurzelowa,
-początkowo w Narodowej Organizacji Wojskowej. Prawdopodobnie wiosną 1943 r. przewodził grupie osób z Kurzelowa które podporządkowały się rozkazom i przeszły do AK,
-od wiosny 1943 r. Komendant Placówki AK Kurzelów,
-aresztowany 9 VIII 1943 r. przez żandarmerię niemiecką w ramach akcji przeciw NOW. Aresztowania były wynikiem zdrady członka NOW Tadeusza Jażdżyńskiego „Cenek”,
-przewieziony na śledztwo do Kielc i tam zamordowany. Inni kurzelowanie z nim aresztowani - Marian Batorski, Roman Batorski i Stanisław Czarnota wywiezieni zostali do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie doczekali się stycznia 1945 r.