Dębowski-Marchand Henryk „Rak”

Pseudonim: „Rak”,
Stopień wojskowy: por.
Komendant Placówki Kielce Zachód
Dowódca 6 kompanii 4 Pułku Piechoty Legionów

- od czerwiec 1944 r. do styczeń 1945 r. Komendant Placówki Kielce Zachód,
- 7 lub 8 sierpnia 1944 r. doprowadza żołnierzy ze swojej placówkę na koncentrację II batalionu 4 pp do miejscowości Gruchawka gdzie mobilizuje się II batalion.
- obejmuje funkcje dowódcy 6 kompanii 4 pp Leg. (pełni ją prawdopodobnie w okresie od 8 do 16 sierpnia 1944 r.),
- podczas akcji Zemsta (marsz na pomoc walczącej Warszawie) kompania jako bardzo słabo uzbrojona została rozwiązana (ma to miejsce prawdopodobnie 16 sierpnia). Większość żołnierzy powraca do Kielc.