Karlikowski Marian

Pseudonim: „Wilczyński”.
Ekspozytura Radom Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu.
Zgrupowanie partyzanckie Jana Piwnika „Ponury”.

Podczas okupacji niemieckiej pracownik w Państwowej Fabryce Amunicji („Hasag”) w Skarżysku-Kamiennej.
Prawdopodobnie w maju 1941r. wciągnięty w struktury Ekspozytury w Radomiu Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu z zadaniem wynoszenia amunicji produkowanej w zakładzie.
We wrześniu 1942r. w związku ze zdradą jednego z żołnierzy oddziału bojowego ekspozytury zagrożony aresztowaniem opuszcza Skarżysko i ukrywa się.
W 1943r. żołnierz zgrupowania partyzanckiego Jana Piwnika „Ponury” z przydziałem do Zgrupowania „Robota”.