Jarosiński Stefan

Placówka Chęciny-Korzecko w Obwodzie Kielce

Urodzony w 1899 roku.

-nauczyciel w szkole powszechnej w Chęcinach,
-w 1940 r. jeden z inicjatorów tajnego nauczania w szkole powszechnej w Chęcinach,
-aresztowany w 1943 r. i zamordowany,