Ksiądz.
Podobwód Staszów.

Prawdopodobnie od 1943/44 kapelan Podobwodu Staszów.