Kowalczyk Władysław

Pseudonim „Sokół”

Dowódca drużyny na Placówce Oleszno w Obwodzie Włoszczowa AK

Ur. 25 sierpnia 1908 r. Rodzice: Ignacy Maria.

Mieszkaniec Oleszna gdzie prowadzi gospodarstwo rolne.

-ukończył 7 klas szkoły powszechnej,

-od 1940 r. członek ZWZ,

-dowódca drużyny Oleszno na Placówce Oleszno,