Faliszewski Władysław

Placówka Bogoria.

Brak danych o przebiegu służby.