Witkowski Ksawery

Pseudonim: „Orzeł”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

W konspiracji już od 1940r.
W pierwszej połowie 1942r. pracował przymusowo jako junak w zakładach w Starachowicach lub Ostrowcu Świętokrzyskim.
Od drugiej połowie 1942r. w patrolu dywersyjnym placówki. Na początku 1943r., razem z dowódcą patrolu Stefanem Maruszewskim „Sokół”, przenosił odbiornik radiowy z przysiółka Świńska Krzywda do Staszowa. Na stacji kolejowej w Rytwianach zatrzymał go w celu wylegitymowania żandarm. „Sokół” postrzelił Niemca. Wywiązała się walka z innymi okupantami jadącymi kolejką. Konspiratorom udało się uciec, ale „Orzeł” był ranny w piętę, a „Sokół” w wyniku odniesionych ran zmarł.
Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii 2 ppLeg. AK. W dniu 8 sierpnia został wysłany z kompanii w patrolu którym dowodził Wacław Raj do Staszowa w celu odebrania zamówionego pieczywa. Postępy frontu uniemożliwiły patrolowi powrót do kompanii.
W sierpniu 1944r. aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie w Rytwianach.
W późniejszych latach wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez UB.