Krowicki Aleksander

Pseudonim: „Bej”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 18 lipca 1922r. w Wilkowie, Gmina Irządze. Syn Andrzeja, który prowadził gospodarstwo rolne. Matka zmarła w roku 1936, a ojciec w 1940.
Szkołę powszechną (7 klas) ukończył w Irządzach w 1938r.
Złożył dokumenty do Podoficerskiej Szkoły Artylerii dla Małoletnich ale nie został przyjęty.
W roku 1941 wstąpił do Batalionów Chłopskich i na Placówce Irządze był łącznikiem i kolporterem prasy.
4 lipca 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” (Obwód Włoszczowa) skierowany tam na szkolenie przez kierownictwo BCH.
W oddziale do 15 grudnia 1943r., kiedy następuje demobilizacja na okres zimowy.
Niektóre materiały podają, że został zmobilizowany do akcji „Burza” i „Zemsta”, ale nie znaleźliśmy jednostki w której służył latem 1944r.
Od stycznia 1945r. ścigany przez UB. Ukrywa się śpiąc w lesie i w kopkach siana. Aresztowany zostaje osadzony w areszcie w Irządzach skąd udaje mu się uciec.
Ponad rok ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem i pracował w młynie w Rudce.
W 1946r. wyjechał do Szczecina i rozpoczął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Młodzieży Wiejskiej „Wici”.
W 1947r. wstąpił do Wojskowej Technicznej Szkoły Lotniczej, a po jej ukończeniu pozostał w wojsku.
Od 1953r. aż do przejścia na emeryturę pracuje w Wytwórni Części Zamiennych w Radomiu.
Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 1953r.