Dudziński Stanisław

Pseudonim: „Lisowczyk”.
Stopień wojskowy: kapral.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony w maju 1916r.
Od 22 sierpnia 1943r. żołnierz oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”.
20 października 1943r. grupa na mocy porozumienia wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” tworząc w nim II kompanię.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany wraz z oddziałem na okres zimy.
Przebywając na kwaterze zimowej, wspólnie z innym żołnierzem kompanii kpr. NN „Jędruś”, bezprawnie zabrali chłopu świnię. Po otrzymaniu przez dowództwo oddziału informacji o takim wydarzeniu zostali oni wezwani do natychmiastowego stawienia się w oddziale. Rozkazu nie wykonali w związku z czym sąd polowy skazał ich na karę śmierci za bandytyzm i dezercję. Wyroki wykonano w kwietniu 1944r.