Ćwiertniak Józef

Pseudonim: „Biber”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Urodzony 20.02.1920r. w Kielcach
-Od (?) żołnierz oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Podczas akcji Burza wraz z oddziałem tworzy 1 kompanię I batalionu 4 ppLeg. (pluton Czesława Łętowskiego „Górnik”, drużyna „Wichra”).
–Poległ: 21.08.1944r. pod Antoniowem. Gdy jego drużyna wykonująca we wsi trumnę dla poległego „Górnika” została zaskoczona przez Niemców został ranny w brzuch podczas odwrotu. Zmarł w lesie.
-Pierwotnie pochowany wraz z innymi poległymi w lesie pod Antoniowem.
-Po wojnie jego ciało przeniesiono i pogrzebano na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach, kwatera: 189.