Janczewski Zbigniew

Pseudonim: "Ogonek".

Stopień wojskowy: ppor.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Od początku 1940r. do połowy 1940r. Kierownik Referatu II Wywiad Komendy Obwodu Włoszczowa.
Zagrożony aresztowaniem został przeniesiony do Obwodu Sandomierz.