Kofroń Włodzimierz

Pseudonim: „Błysk”, „Selen”
Stopień wojskowy: ppor/por
Podobwód Bodzentyn
Oddział V Komendy Okręgu Kielce
Kielecki Pułk Piechoty ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty

-Urodzony 11.12.1908r. w Stąporkowie.
-Pobiera się z Zofią Wieszeniewską, której rodzice są właścicielami pensjonatu „Ameliówka” w Mąchocicach (gmina Dąbrowa, Powiat Kielce). Po śmierci Wieszeniewskich (Amelia 1939r., Hilary 1941r.) zostaje właścicielem majątku.
-Podczas okupacji niemieckiej bardzo wcześnie rozpoczyna działalność konspiracyjną tworząc struktury SZP w Górach Świętokrzyskich.
-W późniejszym czasie w strukturach wywiadu Rejonu, a następnie Podobwodu Bodzentyn.
-Bliski współpracownik Komendanta Podobwodu Jana Kosińskiego „Jacek”, który od wiosny 1943r. opiekował się jedną z radiostacji Komendy Głównej AK. Część relacji podaje, że prawdopodobnie nadawała ona czasowo z pensjonatu „Ameliówka”.
-Od wiosny 1944r. dowódca specjalnego plutonu radio podlegającego Szefowi Oddziału V Łączność Komendy Okręgu (podczas pełnienia nowej funkcji używał pseudonimu „Selen”). Podlegał mu oddział ochrony radiostacji Bolesława Boczarskiego „Jurand”.
-Podczas akcji „Burza” (od 14 sierpnia 1944r.) adiutant dowódcy Kieleckiego Pułku Piechoty ze składu Kieleckiej Brygady Piechoty mobilizującego się w okolicach Szewce – Zawada. Funkcję pełni prawdopodobnie do końca sierpnia 1944r., kiedy jednostka zostaje rozformowana.
-Po 1945r. dla uniknięcia represji zamieszkał z żoną we Wrocławiu, gdzie zmarł 25.08.1958r.