Zabrzycki

Pseudonim: „Dominik”.
Stopień wojskowy: kapral.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w marcu 1900r. W okresie przedwojennym Zabrzycki był bowiem jednym z redaktorów wydawanej w Warszawie gazety „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”.
Zagrożony aresztowaniem dotarł do majątku Bogumiłek, gdzie został przejęty przez Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” i 19 września 1943r. wcielony do oddziału partyzanckiego.
Początkowo pełnił funkcję dowódcy drużyny, ale po pewnym czasie (prawdopodobnie na początku października) „Marcin” postanowił wykorzystać inną jego umiejętność, Odtąd wyposażono go w maszynę do pisania, papier oraz odbiornik radiowy i „Dominik” rozpoczął wydawanie „Gazety Partyzanckiej”. Sam był autorem tekstów o sytuacji na frontach oraz przekazywał spostrzeżenia z życia.
Zginął 27 listopada 1943r. w walce z Niemcami pod Bichniowem.