Pietruszka Bronisław

Pseudonim: „Jednoróg”
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
I batalion 74 pp
Sztab 74 pp.

W konspiracji na terenie Inspektoratu Miechów, Okręg Kraków.
W kwietniu 1944r. skierowany do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
13 sierpnia 1944r. przekazany do sztabu I batalionu 74 pp. Być może pełni funkcję adiutanta dowódcy batalionu.
Od 29 wrzesień 1944r. adiutant dowódcy 74 pp.
W listopadzie 1944r. zdemobilizowany z całą jednostką.