Sypniewski Stefan

Pseudonim: „Gruda”.
Stopień wojskowy: kapral.
Placówka Pijanów Obwód Końskie.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w lipcu 1914r. w Przegrodzach, Gmina Łopuszno.
W II RP służył w wojsku jako nadterminowy lub zawodowy żołnierz i otrzymał stopień kaprala.
Przed wybuchem wojny przeniósł się do Budzisławia, Gmina Pijanów, Powiat Końskie.
Należał do konspiracji w Placówce Pijanów, Obwód Końskie.
18 września 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Dowódca drużyny w III plutonie 1 kompanii.
27 listopada 1943r. poległ w walce z Niemcami pod Bichniowem.
Pochowany w kwaterze partyzanckiej na cmentarzu we Włoszczowie.