Lipski Witold

Pseudonim: „Lipa”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 15 czerwca 1925r. w Dębowcu. Syn Karola który prowadził gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną ukończył w Szczekocinach.
Rozpoczął naukę w gimnazjum w Zawierciu, którą przerwała wojna.
Powrócił do rodzinnego domu i pomagał w gospodarstwie.
W 1942r. wstąpił do BCH, ale równocześnie kontynuował naukę na tajnych kompletach w Słupi.
8 sierpnia 1943r., na polecenie władz BCH, wstąpił do oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” w celu przeszkolenia. Żołnierz II plutonu.
8 października 1943r. podczas opanowania wsi Stojewsko został ranny. Na leczenie przewieziony do wioski Bógdał na terenie Placówki Moskarzew.
Wiosną 1944r. do oddziału już nie powrócił, ale kontynuował naukę na tajnych kompletach.
Już w 1945r. zdał maturę w Gimnazjum w Szczekocinach. Następnie ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie gdzie zamieszkał na stałe.
Zmarł 3 kwietnia 1998r. i został pochowany w Warszawie na Powązkach.