Lisowicz Wacław

Pseudonim: „Olaf”
Kierownik referatu II wywiad Placówki Chęciny-Korzecko w Obwodzie Włoszczowa

-urodzony 17.09.1914 r. w Chęcinach,
-brak informacji o przebiegu służby w ZWZ-AK,
-od ? (po Antonim Metryckim) objął funkcję kierownika Referatu II wywiad w Placówce Chęciny w Obwodzie Kielce,
-aresztowany 2 czerwca 1944 r. podczas pacyfikacji Chęcin,
-początkowo przetrzymywany w więzieniu w Kielcach,
-od 15 czerwca 1944 r. osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen gdzie został przydzielony do komando obsługującego krematorium. Numer obozowy 655 (seria powtórzona).
-18 lipca 1944 r. zamordowany przez rozstrzelanie.