Kurek Stefan

Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce

–od ? do XII.1943 r. kierownik Referatu VI informacja i propaganda w Placówce Piekoszów,
-w grudniu 1943 r. aresztowany i rozstrzelany w Łopusznie.